#!/usr/bin/python3
import json
import datetime
import sys
import os
import math
import urllib3
import requests
import re
urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

zabbix_sender = "/usr/local/zabbix/bin/zabbix_sender"
zabbix_server = "192.168.1.233"
clientname = "k8s_master"

#k8s的api地址
url = "https://192.168.1.140:6443"

#k8s的token
token = "e11111111-k8s-token-111111w"

def get_result(api_name):
  headers = {"Authorization":"Bearer "+token}
  json_data = requests.get(url+api_name,headers=headers,verify=False)
  return json_data.json()

#时间转换,把所有服务的创建时间变成运行时间
def Trantime(time_data):
  time = re.match(r"(\d+)-(\d+)-(\d+).*?(\d+):(\d+):(\d+)",time_data)
  total_send = round((datetime.datetime.now()-datetime.datetime(int(time.group(1)),int(time.group(2)),int(time.group(3)),int(time.group(4)),int(time.group(5)),int(time.group(6)))).total_seconds())
  return str(math.floor(total_send/86400)).split(".")[0]+"d"+str(math.floor((total_send%86400)/3600)).split(".")[0]+"h"  

#把所有的单位转换成b
def Tranunit(unit_data):
  unit = re.match(r"(\d+)(.*)",unit_data)
  value = int(unit.group(1))
  if unit.group(2) == "K":
    return value*1000
  elif unit.group(2) == "Ki":
    return value*1024
  elif unit.group(2) == "M":
    return value*1000*1000
  elif unit.group(2) == "Mi":
    return value*1024*1024
  elif unit.group(2) == "G":
    return value*1000*1000*1000
  elif unit.group(2) == "Gi":
    return value*1024*1024*1024
  elif unit.group(2) == "n":
    return math.ceil(value/1000/1000)
  elif unit.group(2) == "m":
    return value
  else:
    return value

#对数据进行zabbix_sender发送
def send_data(data,dis_key,key):
  result = json.dumps({"data":data},sort_keys=True,ensure_ascii=False)
  cmd = "{0} -z {1} -s {2} -k {3} -o '{4}'>/dev/null".format(zabbix_sender,zabbix_server,clientname,dis_key,result)
  os.system(cmd)
  for i in data:
    for value in i.keys():
     if value !="{#NAME}":
      cmd = "{0} -z {1} -s {2} -k {3}[{4}.{5}] -o '{6}'>/dev/null".format(zabbix_sender,zabbix_server,clientname,key,i["{#NAME}"],i[value][0],i[value][1])
      os.system(cmd)
      print(cmd)   
#获取所有k8s节点的信息
def get_node():
  get_nodes = []
  node_result = get_result("/api/v1/nodes")
  node_use_result = get_result("/apis/metrics.k8s.io/v1beta1/nodes")
  for j in node_use_result.get("items"):
     for i in node_result.get("items"):
      if i.get("metadata").get("name") == j.get("metadata").get("name"):
       data={"{#NAME}": i.get("metadata").get("name"),
                "{#STATUS}": ["status",i.get("status").get("conditions")[-1].get("type") if i.get("status").get("conditions")[-1].get("status") == "True" else "NotReady"],
                "{#IP}": ["ip",i.get("status").get("addresses")[0].get("address")],
                "{#KUBELET_VERSION}": ["version",i.get("status").get("nodeInfo").get("kubeletVersion")],
                "{#OS_IMAGE}": ["os_image",i.get("status").get("nodeInfo").get("osImage")],
                 "{#CPU}": ["cpu",i.get("status").get("capacity").get("cpu")],
                 "{#MEMORY}": ["memory",Tranunit(i.get("status").get("capacity").get("memory"))],
                 "{#LIMIT_STORAGE}": ["storage",Tranunit(i.get("status").get("capacity").get("ephemeral-storage"))],
                 "{#RUNTIME}":["runtime",Trantime(i.get("metadata").get("creationTimestamp"))],
                 "{#USECPU}":["usecpu",Tranunit(j.get("usage").get("cpu"))],
                 "{#USEMEMORY}":["usememory",Tranunit(j.get("usage").get("memory"))]
                 }

     get_nodes.append(data)
  send_data(get_nodes,"getnode","node")

#获取k8s组件的健康信息
def get_health():
  get_healths = []
  health_result = get_result("/api/v1/componentstatuses") 
  for i in health_result.get("items"):
    data = {} 
    data = {"{#NAME}": i.get("metadata").get("name"),
        "{#STATUS}": ["status",i.get("conditions")[0].get("type")],
        "{#MESSAGE}":["message",i.get("conditions")[0].get("message")]         
        }
    get_healths.append(data)
  send_data(get_healths,"gethealth","health")

#获取k8s的所有pod
def get_pod(): 
  get_pods = []
  pod_result = get_result("/api/v1/pods")
  for i in pod_result.get("items"):
      data = {"{#NAME}":i.get("metadata").get("name"),
          "{#RUNTIME}":["runtime",Trantime(i.get("metadata").get("creationTimestamp"))], 
          "{#STATUS}":["status",i.get("status").get("phase")],
          "{#RESTARTCOUNT}":["restartcount",i.get("status").get("containerStatuses")[0].get("restartCount")]
           }

      get_pods.append(data)
  send_data(get_pods,"getpod","pod")

if __name__ == "__main__":
  cmd = "{0}()".format(sys.argv[1])
  eval(cmd)
  print("采集完成")

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code