nginx安全配置 图片防盗链

  sre
#none允许referer为空
#blocked允许不带协议的请求
#仅允许referer为www.test.cn或test.cn
location /images/ {
  valid_referers none blocked www.test.cn test.cn;
  if ($invalid_referer) {
    return 403;
  }
}

可以给不符合referer规则的请求重定向到一个默认的图

location /images/ {
  valid_referers blocked www.test.cn test.cn
  if (invalid_referer) {
    rewrite ^/images/.*\.(gif|jpg|jpeg|png) /static/home.jpg last;
  }
}

LEAVE A COMMENT

Captcha Code