mysql.bat查看mysql状态

  sre

5fc901a325b2e6487.jpg_fo742.jpg

@echo off
::net start mysql
set NAME=%1
set PWD=%2
set EXEPATH=%3

%EXEPATH:~0,1%:
cd %EXEPATH%
mysql -u%NAME% -p%PWD% -e "show status like 'Threads%%';"
mysql -u%NAME% -p%PWD% -e "show global status like '%%slow%%';"
::pause

LEAVE A COMMENT

Captcha Code