v

package common

import (
  "fmt"
  "github.com/garyburd/redigo/redis"
  "github.com/spf13/viper"
)


func SetRedis(phone string, code string) bool {
  var REDIS_ADDR = viper.GetString("redis.addr")
  var REDIS_DB = viper.GetInt("redis.db")
  var REDIS_PASSWORD = viper.GetString("redis.password")
  conn, err := redis.Dial("tcp",
    REDIS_ADDR,
    redis.DialDatabase(REDIS_DB),
    redis.DialPassword(REDIS_PASSWORD))
  if err != nil {
    fmt.Println("connect redis error :", err)
    return false
  }
  defer conn.Close()
  _, err = conn.Do("SET", phone, code)
  if err != nil {
    fmt.Println("redis set error:", err)
    return false
  }
  //key失效时间
  _, err = conn.Do("expire", phone, 300)
  if err != nil {
    fmt.Println("set expire error: ", err)
    return false
  }
  return true
}

func GetRedis(phone string) string {
  var REDIS_ADDR = viper.GetString("redis.addr")
  var REDIS_DB = viper.GetInt("redis.db")
  var REDIS_PASSWORD = viper.GetString("redis.password")
  conn, err := redis.Dial("tcp",
    REDIS_ADDR,
    redis.DialDatabase(REDIS_DB),
    redis.DialPassword(REDIS_PASSWORD))
  if err != nil {
    fmt.Println("connect redis error :", err)
  }
  defer conn.Close()
  code, err := redis.String(conn.Do("GET", phone))
  if err != nil {
    fmt.Println("redis get error:", err)
  }
  return code
}

func DelRedis(phone string) string {
  var REDIS_ADDR = viper.GetString("redis.addr")
  var REDIS_DB = viper.GetInt("redis.db")
  var REDIS_PASSWORD = viper.GetString("redis.password")
  conn, err := redis.Dial("tcp",
    REDIS_ADDR,
    redis.DialDatabase(REDIS_DB),
    redis.DialPassword(REDIS_PASSWORD))
  if err != nil {
    fmt.Println("connect redis error :", err)
  }
  defer conn.Close()
  info, err := redis.String(conn.Do("DEL", phone))
  if err != nil {
    fmt.Println("redis del error:", err)
  }
  return info
}


发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code